Sunday, November 28, 2021

RASULULLAH SAW ADALAH ORANG YANG PALING BERANI

Rasulullah SAW adalah orang yang paling berani. Beliau berjalan seorang diri di antara musuh-musuhnya, tanpa seorang pengawal. Beliau tidak pernah gentar kepada orang kayak arena kekayaannya. Beliau menyeru mereka kepada Allah dengan seruan yang sama. 

Rasulullah SAW senantiasa memuliakan para sahabatnya. Apabila bertemu dengan salah seorang sahabatnya, beliau mendahului mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Beliau tidak akan melepas tangannya sebelum sahabatnya itu terlebih dahulu melepaskannya.

 

Rasulullah SAW senantiasa peduli dengan keperluan orang lain. Tidak ada seorang pun yang menunggu di tempatnya mengerjakan shalat, melainkan beliau mempercepat shalatnya kemudian menemui orang itu dan bertanya, “Apakah engkau mempunyai suatu keperluan?” Apabila telah selesai keperluannya, beliau kembali meneruskan shalatnya.

 

Rasulullah memuliakan orang yang mendatanginya. Kadangkala beliau membentangkan kainnya untuk orang yang sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan dengannya. Orang tersebut beliau persilahkan untuk di atas kainnya itu dan memberikan bantal yang didudukinya. Apabila orang itu menolak, maka beliau bersikeras sehingga orang itu mau menerimanya.

 

Rasulullah SAW tidak memilih-milih tempat untuk duduk. Tidak ada bedanya antara tempat duduk beliau dengan tempat duduk para sahabatnya. Tidak pernah sekalipun menyelonjorkan kedua kakinya di antara para sahabatnya, kecuali jika terdapat tempat yang luas.

 

Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya dengan nama kun’yah (julukan yang didahului kata Bapak/Ibu) mereka untuk menghormati dan menarik hati mereka. Beliau memberikan nama kun’yah kepada orang yang belum memilikinya, kemudian memanggil orang itu dengan nama kun’yah tersebut.

 

Beliau juga memanggil nama kun’yah kepada para perempuan yang sudah mempunyai anak dan yang masih belum mempunyai anak. Beliau juga memberikan nama kun’yah kepada anak-anak, maka hati mereka menjadi lembut.

 

Rasulullah adalah orang yang paling pengasih, paling baik untuk orang lain dan yang paling bermanfaat bagi sesamanya.

Contact

Talk to us

NU menganut paham Ahlussunah waljama'ah, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis)

Alamat:

Jl. Tuntang, Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63133

Jam Kerja:

Setiap Hari 24 Jam

Telpon:

-