Thursday, June 15, 2023

Ember dari Langit, Bukti Kekuatan Tauhid

Ummu Syuraik al-Qurasyiah 

Diantara sahabat Rasulullah SAW yang gigih mendakwahkan Islam adalah sosok seorang wanita bermental baja. Namanya adalah Ghaziyah binti Jabir bin Hakim. Beliau seorang wanita dari Quraisy, wanita dari Bani Amir bin Lu’ai dan ia pernah menjadi istri Abu al-Akr ad-Dausi. Beliau merasa simpati hatinya dengan Islam sejak masih di Mekkah, hingga mantaplah iman di hatinya dan beliau memahami kewajiban dirinya terhadap agama yang lurus sehingga beliau mempersembahkan hidupnya untuk menyebarkan hidupnya untuk menyebarkan dakwah tauhid, meninggikah kalimat Allah dan mengibarkan panji Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullahi.

MENGAJAK WANITA BERIMAN

Mulailah Ummu Syuraik bergerak untuk berdakwah dan mengajak wanita-wanita Quraisy secara sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah kepada mereka, memberikan dorongan-dorongan agar mereka masuk Islam tanpa kenal dan jemu. Beliau menyadari resiko yang akan menimpa dirinya, baik pengorbanan maupun penderitaan, serta resiko yang telah menghadangnya, berupa gangguan dan siksaan terhadap jiwa dan harta. Akan tetapi, iman bukanlah sekedar kalimat yang diucapkan oleh lisan, melainkan iman pada hakikatnya memiliki konsekuensi dan amanah yang mengandung beban dan iman berarti jihad yang membutuhkan kesabaran.


Takdir Allah menghendaki setelah masa berlalu beberapa lama, mulailah hari-hari ujian, hari-hari menghadapi cobaan dialami Umm Syuraik. Pasalnya, aktivitas Ummu Syuroik RAnha telah diketahui penduduk Mekkah. Akhirnya, mereka menangkap beliau dan berkata, “Kalaulah bukan karena kaum kamu, kami akan tangani sendiri. Akan tetapi, kami akan menyerahkan kamu kepada mereka.”


Ummu Syuraik berkata, “Maka datanglah keluarga Abu al-Akr (yakni keluarga suaminya) kepadaku kemudian berkata, “Jangan-jangan engkau telah masuk kepada agamanya (Muhammad)?” Beliau berkata, “Demi Allah, aku telah masuk agama Muhammad”. Mereka berkata, “Demi Allah, aku akan menyiksamu dengan siksaan yang berat”. Kemudian, mereka membawaku dari rumah kami, kami berada di Dzul Khalashah (terletak di Shan’a), mereka ingin membawaku ke sebuah tempat dengan mengendarai seekor runta lemah, yakni kendaraan mereka yang paling jelek dan kasar. Mereka memberiku makan dan madu, akan tetapi tidak memberikan setetes air pun kepadaku. Hingga manakala tengah hari dan matahari telah terasa panas, mereka menurunkan aku dan memukuliku, kemudian mereka meninggalkanku di tengah teriknya matahari hingga hampir hilang akalku, pendengaran dan pengilhatanku. Mereka melakukan hal itu selama tiga hari. Tatkala hari ketiga, mereka berkata kepadaku, “Tinggalkanlah agama yang telah kau pegang!”. Ummu Syuraik berkata, “Aku sudah tidak lagi dapat mendengar perkataan mereka, kecuali satu kata demi satu kata dan aku hanya memberikan isyarat dengan telunjukku ke langit sebagai isyarat tauhid’.”


EMBER DARI LANGIT

Ummu Syuraik melanjutkan, “Demi Allah, tatkala aku dalam keadaan seperti itu, ketika sudah berat aku rasakan, tiba-tiba aku mendapatkan dinginnya ember yang berisi air di atas dadaku (beliau dalam keadaan berbaring), maka aku segera mengambilnya dan meminumnya sekali teguk. Kemudian, ember tersebut terangkat dan aku melihat ternyata ember tersebut menggantung antara langit dan bumi dan aku tidak mampu mengambilnya. Kemudian, ember tersebut menjulur kepadaku untuk yang kedua kalinya, maka aku minum darinya kemudian terangkat lagi. Aku melihat ember tersebut berada antara langit dan bumi. Kemudian, ember tersebut menjulur kepadaku untuk yang ketiga kalinya, maka aku minum darinya hingga aku kenyang dan aku guyurkan ke kepala, wajah dan bajuku. Kemudian, mereka keluar dan melihatku seraya berkata, “Dari mana engkau dapatkan air itu wahai musuh Allah”. Beliau menjawab, “Sesungguhnya musuh Allah adalah selain diriku yang menyimpang dari agama-Nya. Adapun pertanyaan kalian dari mana air itu, maka itu adalah dari sisi Allah yang dianugerahkan kepadaku.”


Mereka bersegera menengok ember mereka dan mereka dapatkan ember tersebut masih tertutup rapat belum terbuka. Lalu, mereka berkata, “Kami bersaksi bahwa Rabbmu adalah Rabb kami dan kami bersaksi bahwa yang telah memberikan rezeki kepadamu di tempat ini setelah kami menyiksamu adalah Dia Yang Mensyari’atkan Islam’.” Akhirnya, masuklah mereka semuanya ke dalam agama Islam dan semuanya berhijrah bersama Rasulullah SAW dan mereka mengetahui keutamaanku atas mereka dan apa yang telah dilakukan Allah terhadapku. 


Semoga sampai merohmati Ummu Syuraik, yang telah mengukir sebaik-baik contoh dakwah dalam berdakwah ke jalan Allah, dalam keteguhan dalam memperjuangkan iman dan aqiidahnya dan dalam bersabar di saat menghadapi cobaan serta berpegang kepada tali Allah… Marabahaya tidak menjadikan beliau kendor ataupun lemah yang mengakibatkan beliau bergeser walaupun sedikit untuk menyelamatkan jiwanya dari kematian dan kebinasaan. Akan tetapi, hasil dari ketegaran beliau, Allah memuliakan beliau dan menjadikan indah pandangan matanya dengan masuknya kaumnya ke agama Islam. Inilah target dari apa yang dicita-citakan oleh seorang muslim dalam berjihad.


Rasulullah SAW bersabda yang artinya, “Sungguh, seandainya Allah memberikan hidayah kepada satu orang karena dakwahmu, maka itu lebih baik dari onta yang merah (harta kekakayaan yang paling berharga).” 


Sumber: kitab Nisaa’ Haular Rosul, karya Mahmud Mahdi al-Istanbuli dan Musthofa Abu An-Nashr asy-Syalabi.

Contact

Talk to us

NU menganut paham Ahlussunah waljama'ah, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis)

Alamat:

Jl. Tuntang, Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63133

Jam Kerja:

Setiap Hari 24 Jam

Telpon:

-