Friday, June 16, 2023

TENTANG PENETAPAN SYAFA’AT

Apa syafa’at yang diyakini kaum muslimin yang bertauhid?

Syafaat yang diyakini oleh kaum muslimin yang bertauhid adalah doa si pemberi syafaat (kepada Allah SWT) teruntuk pihak yang disyafaati. Kemudian Allah SWT memperkenankannya lantaran anugerah-Nya bagi siapa saja yang Dia kehendaki.

Apakah syafaat diperkenankan dan apa dalilnya?

Ya, syafaat diperkenankan. Dalil yang memperkenankannya adalah firman Allah SWT dalam kitab-Nya yang agung: 

“Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi (Allah), dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya.” (QS. Al-Anbiya’: 28)


“Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak bergunan kecuali apabila Allah telah mengizinkan (dan hanya) bagi siapa yang Dia kehendaki dan ridhai.” [QS. An-Najm: 26]


Syafaat seperti apa yang terhalang dan ditolak oleh Al-Qur’an?

Syafaat yang terhalang dan ditolak Al-Qur’an adalah syafaat yang mengandung kesyirikan yang diyakini oleh kaum musyrikin pada tuhan-tuhan mereka. Yaitu syafaat yang tidak diizinkan dan tidak diridhai Allah SWT. Mereka berpandangan bahwa syafaat tuhan-tuhan mereka itu diterima dan tidak ditolak, serta bukan dengan izin Allah SWT.


Adapun syafaat dengan izin Allah SWT dari hamba-hamba-Nya yang terpilih dan memilik keutamaan kepada orang-orang durhaka namun mereka tetap mengesakan Allah, maka syafaat ini tidaklah terhalang. Meyakininya termasuk ajaran agama. Sebab syafaat termasuk doa. Sedangkan Allah SWT memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan beramal sholeh serta melimpahkan tambahan karunia-Nya kepada mereka.


WALLAHU A'LAM BISH SHAWABContact

Talk to us

NU menganut paham Ahlussunah waljama'ah, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis)

Alamat:

Jl. Tuntang, Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63133

Jam Kerja:

Setiap Hari 24 Jam

Telpon:

-